OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY

W SLALOMACH BIEGANYCH

 

Regulamin

 

1. ORGANIZATOR:

    Warszawski Okręgowy Związek Narciarski oraz Warszawski Klub Narciarski

 

 2. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

     Zawody odbędą się na stoku wokół CSN „Szczęśliwice”, Warszawa Drawska 22 w dniu: 29.10.2005

     Start o godz. 10.30. Zbiórka o godz. 10.00.

     Kolejność startu – dzieci najmłodsze – juniorzy młodsi - seniorzy.

    

3. KATEGORIE WIEKOWE

Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców:

1. dzieci młodsze –  roczniki 1997 i młodsi

4. junior mł. – roczniki 91-92

2. dzieci starsze – roczniki 95-96

5. junior – roczniki 90-86

3. młodzik – roczniki 93-94

6. senior – roczniki 85 i starsi

W przypadku ukończenia slalomu przez mniejszą ilość niż 4 osoby w danej kategorii wszyscy jej zawodnicy zostaną sklasyfikowani z kategorią starszą.

 

4. CEL ZAWODÓW

·        sprawdzenie poziomu sprawności fizycznej

·        sprawdzenie techniki biegania po slalomie, która jest bardzo dobrym odzwierciedleniem techniki jazdy po prawdziwych tyczkach.

·        uświadomienie władzom miasta potrzeby istnienia Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice

 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

-         zawody zostaną przeprowadzone w konkurencji: slalom biegany

-         Gdy liczba startujących będzie poniżej 100 osób zostaną przeprowadzone dwa biegi w każdym z dwóch ustawień slalomu (odbędą się 4 biegi). Z każdego ustawienia liczy się czas lepszy. Suma tych dwóch czasów decyduje o kolejności zawodników.

-         Gdy liczba startujących będzie powyżej 100 osób zostanie przeprowadzony jeden bieg w każdym ustawieniu slalomu (odbędą się 2 biegi). Liczy się czas łączny uzyskany w obu biegach.

 

6. ZGŁOSZENIA

-         Warszawski Okręgowy Związek Narciarski W-wa,Rozbrat- p. Anna Lewczuk Tel./fax.: 629-51-69 anna.lewczuk@wmszs.pl do piątku 28.10.2005 do godz. 15.00

-         Sekretariat Warszawskiego Klubu Narciarskiego, W-wa,Drawska 22, tel. 824-09-56, sekretariat@wkn.pl.

-         Ostateczny termin zapisu w sekretariacie WKN w godz. 9.00 – 9.30 w dniu zawodów

-         W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, płeć, rok urodzenia, przynależność klubową (jeśli uczestnik należy do klubu)

Opłata startowa wynosi 10 zł. Opłaty można dokonać na konto WKN Bank BPH S.A. II O/W-wa Filia nr 1
Nr konta 79 1060 0076 0000 3200 0067 4985, lub w sekretariacie WKN najpóźniej do godz. 10.00 w dniu zawodów

 

7. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

-         miejsca 1-6 w poszczególnych kategoriach uhonorowane zostaną dyplomami.

-         trzech najlepszych przedszkolaków otrzyma dyplomy.

 

8. UWAGI KOŃCOWE

·        Sprzęt zalecany do zawodów – trampko-korki! Ewentualnie buty trekingowe o głębokim protektorze.

·        zawodnicy startują na własne ryzyko

·        organizator nie ponosi odpowiedzialności za ew. nieszczęśliwe wypadki.