rodziny   97 i m dz   97 i m ch   95_96 dz   95_96 ch   93_94 dz   93_94 ch   91_92 dz   91_92 ch   86_90 dz   86_90 ch   71_85 k   71_85 m   61_70 k   61_70 m   60 i st k   60 i st m