Warszawski Okręgowy Związek Narciarski    

Strona główna ] [ Władze WOZN - komunikaty ] Kluby i Szkoły WOZN ] Kalendarze ] Kadra Warszawy ] Wyniki ] Kursy i szkolenia ] Okręgowe Związki PZN ] SITN Warszawa ] Linki ] Partnerzy ] Archiwum ] Kontakt ] o WOZN ]

 

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Komisja zjazdów 

Komisja sędziowska

Komunikaty:

W dniu 15.12.2008  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warszawskiego Okręgowego Związku Narciarskiego. Podczas zebrania delegaci uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w czerwcu Janusza Pawlika. Odchodzącemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej  zebrani delegaci złożyli gorące podziękowania za włożona pracę i udzielili absolutorium. Został wyłoniony nowy 7 - osobowy Zarząd w składzie:

Ludwik Żukowski      -     Prezes

Jerzy Kleniewski       -     V-ce Prezes d/s organizacyjnych

Grzegorz Staręga     -     V-ce Prezes d/s sportu

Małgorzata Winter    -      Skarbnik

Jarosław Ostrowski   -     Sekretarz 

Adam Biernacki

Michał König

oraz 3-osobowa Komisja Rewizyjna w składzie:

Tomasz Hugues

Michał Kubasiewicz

Ewa Skwierczyńska


Serdecznie zapraszamy na kurs sędziowski na sędziego narciarskiego. Kurs składa się z trzech spotkań: 3.12, 10.12 i 12.12. Wszystkie odbywają się w siedzibie Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu przy ul.Rozbrat 26 sala 43 i trwają od godziny 17 do 19. Program kursu obejmuje znajomość NRS, a więc przepisów poszczególnych dyscyplin narciarskich i funkcjonowania biura zawodów. Kurs prowadzony będzie przez doświadczonych sędziów, w tym Delegata Technicznego. Posiadanie licencji sędziowskiej jest wymagane przy sędziowaniu zawodów i upoważnia do pełnego wynagrodzenia za pełnienie funkcji sędziego.

Michał König, przewodniczący KS WOZN
Tel.0-786040089

e-mail: koenigm@poczta.onet.pl


W imieniu Komisji Sędziowskiej WOZN zapraszamy na SEMINARIUM LICENCYJNE dla SĘDZIÓW NARCIARSKICH, które odbędzie się 27.11.2008 o godzinie 17:00 w siedzibie Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu przy ul.Rozbrat 26 sala 43. Seminarium jest obowiązkowe dla wszystkich sędziów, którzy chcą przedłużyć swoje uprawnienia na sezon 2008/2009 oraz dla wszystkich osób, które mimo ukończenia kursu na sędziego kandydata nie uzyskały licencji sędziowskich. Ponadto, ogłoszony zostanie plan działań Komisji na najbliższy sezon (kursy sędziowskie, zawody itp.) oraz przewidziana jest prezentacja sprzętu narciarskiego. Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych zdobywaniem uprawnień sędziowskich w narciarstwie.

Michał König, przewodniczący KS WOZN
Tel.0-786040089

e-mail: koenigm@poczta.onet.pl


 

W dniu 15.12.2008 o godz. 18.00  odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Warszawskiego Okręgowego Związku Narciarskiego w siedzibie Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu przy ul.Rozbrat 26.

 


 

W dniu 14 października (sobota) 2006 r. godz. 13.oo – 17.oo w Warszawie, Torwar, ul. Łazienkowska 6 a, sala konferencyjna „C” odbyło się seminarium sędziowskie i spotkanie instruktorów.

Zaproszenie na seminarium>>  


 

W dniu 28.02.2006 odbyło się na zebraniu zarządu WOZN został dokonany wybór trenerów koordynatorów w narciarstwie alpejskim i biegowym. Na trenera koordynatora w narciarstwie alpejskim został wybrany Adam Biernacki a w narciarstwie biegowym Grzegorz Staręga.

Życzymy im samych sukcesów i satysfakcji z efektów wykonywanej pracy.


 

Na zebraniu zarządu w dn. 2005.10.18 została powołana komisja zjazdów

 

 

Wyślij pocztę z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web:  admin
Copyright © 2005 WOZN, Ostatnia modyfikacja: 16 grudnia 2008